Maasmechelen, 28 augustus 2020

Beste ouder,

Het verheugt ons dat we uw kind op 1 september (weer) mogen verwelkomen in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

U heeft wellicht al via de media vernomen dat de school vrij normaal kan opstarten. We starten op in fase geel. Dit betekent dat de kleuters en leerlingen alle dagen naar school komen (geen afstandsonderwijs). Wel moeten een reeks veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.

Hieronder zetten we enkele belangrijke afspraken op een rijtje om een veilige en goede start te beogen:

Terug van vakantie?

Als u net uit vakantie teruggekeerd bent en uit een risicogebied komt (door België als code oranje of rood gelabeld), gelieve de quarantaine van 14 dagen te respecteren. Een huisarts kan een quarantaine-attest uitschrijven waardoor een kind niet onwettig afwezig is.

In dat geval neemt u contact op met de school.

Bus

De bussen rijden opnieuw. De kinderen stappen op en af achteraan de bus en hebben een vaste plaats. Ze dragen een mondmasker op de bus dat ze zelf meebrengen. De ouder draagt ook een mondmasker als hij/zij het kind op de bus zet of afhaalt.

Warme maaltijd

Tot 28 september zijn er nog GEEN warme maaltijden.

Er zal tijdens de middagpauze in de klas worden gegeten en dit onder begeleiding van de klastitularis. Omwille van de veiligheids- en gezondheidsregels vragen we dat alle kinderen op school verplicht blijven eten. Niemand mag ’s middags naar huis.                                                                    Voorzie voldoende water, tussendoortjes en een lunchpakket.

Kleuters eten tijdens de middagpauze in de refter. Kleuters die niet namiddag naar school komen, worden om 12.20 uur afgehaald en komen niet meer terug naar school.

Speeltijd

De speeltijden zijn volgens de vaste momenten. Voor en na de speeltijd wassen de kinderen de handen.

Begin- en einduur

Het normale beginuur is van kracht: elke dag 8.45 uur.

Het normale einduur is van kracht: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag 15.15 uur en woensdag 12.20 uur.

Mondmasker

Leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs moeten nooit een mondmasker dragen (behalve in de bus). Leerkrachten en ondersteunende personeelsleden moeten een mondmasker dragen als er onvoldoende afstand kan bewaard worden. Ook alle ouders die hun kinderen brengen of afhalen, moeten een mondmasker dragen als ze zich op het schooldomein bevinden. 

Mogen grootouders hun kleinkinderen ophalen? Dat mag. Wel wordt aangeraden dat het steeds dezelfde grootouder is die de kinderen van school ophaalt. Net zoals dat geldt voor ouders die hun kinderen zelf ophalen, moeten ook grootouders een mondmasker dragen op school.

Ziek

Stuur uw kind niet ziek naar school.

Wordt een kind ziek op school? Dan wordt het kind meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal opgevangen tot een ouder het kind kan komen halen. Alle lokalen en materialen waarmee het zieke kind in contact kwam, worden ontsmet. Als het kind positief test, wordt iedereen met wie het contact had gecontacteerd.

Leerlingen die een dokters- of tandartsafspraak in de schooluren hebben, mogen na toestemming van de directie de school verlaten maar keren dan niet terug die dag. Ook mag een kind niet later op de dag instappen.

Schooluitstappen

In de maand september organiseren we nog GEEN schooluitstappen , noch zwemmen.

Traktatie verjaardag

Er is geen mogelijkheid tot het uitdelen van verjaardagtraktaties.

Brengen en afhalen

Respecteer de volgende richtlijnen voor het afzetten van de kinderen:

POORT Oude Baan (naast het voetbalplein): voor alle kleuters

POORT Bosweg parking personeel: voor 4de, 5de, 6de leerjaar

POORT Bosweg hoek groene poort leerlingeningang lager: voor 1ste, 2de en 3de leerjaar

Leerlingen nemen hun fiets mee naar de fietsenstalling op het domein.

Bij het afhalen haalt de ouder met mondmasker het kind op aan deze poort op het afgesproken tijdstip. Om samenscholing te vermijden vragen we om dit brengen en afhalen zeer kort te houden. Blijf geen babbeltje slaan aan de poort en kom enkel op het afgesproken tijdstip.

Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak dan een afspraak telefonisch of via mail.

Handhygiëne

Op de plek waar uw kind de school zal betreden of verlaten, staat er desinfecterende handgel klaar om de handen te ontsmetten. Telkens bij het betreden en buitengaan van de klas en het schoolterrein zullen de handen gewassen worden of handgels gebruikt worden.

Ventilatie

De klasdeur en – ramen zullen de hele dag gedeeltelijk open staan. Voorzie dus dat de kinderen laagjes kleding aan hebben.

Hygiëne

Op het einde van de klasdag worden de klasvloeren, bankjes, stoelen, deurklinken en dergelijke met een speciaal product gepoetst. De toiletten en wastafels worden ook meermaals per dag ontsmet en gepoetst.

In de boekentas

Voorzie papieren zakdoekjes voor een niesbui in de schooltas van uw kind.

Voorzie ook een mondmasker in de boekentas – voor in de bus.

Geplande openklasdag

Helaas zijn we genoodzaakt de kennismakings- of openklasdag van vrijdag 28 augustus (van 14u30 – 16u30) te annuleren.

Maar indien ouders toch vooraf een kijkje willen nemen in de school, in de nieuwe klas,  kan dat – op AFSPRAAK. Rekening houdend met de COVID 19-richtlijnen organiseren we een ‘VIP-opendeur’ op uw maat.

Geplande infomoment per klas

De voorziene infoavonden in september gaan enkel door voor het eerste leerjaar en dit met glijdende uren op donderdag 3 september. Deze ouders krijgen hierover een aparte mailing en nog meer info over de start van het nieuwe schooljaar.

Opdat de ouders van de leerlingen van leerjaar 2 tot en met leerjaar 6 ook weten hoe het er in de klas van hun zoon of dochter aan toe gaat, zal de klasjuf of klasmeester op het einde van schoolweek 2 een kort filmpje doorsturen om zichzelf en de klaswerking voor te stellen.

 

Verder rekenen we op het nodige respect voor deze specifieke schoolse aanpassingen/maatregelen en danken we u voor het begrip.

 

Indien u nog vragen heeft, kan u ons steeds contacteren.

 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel starten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert. Gelet op de uitrol van ‘testen en tracen’ en de toenemende mogelijkheid tot lokalisering van besmettingshaarden, kunnen lokaal of binnen een beperkte territoriale omschrijving andere niveaus of andere maatregelen gelden.

 

We wensen u en uw kind een vlotte en vooral veilige start in onze school.

 

Namens het schoolteam

Lene Colla – Directeur GO! Op het Boseind